Wikia

Ace Attorney Wiki

Wocky Kitaki - Sprite Gallery

2,205pages on
this wiki
Talk0
Wocky Kitaki
Image Gallery Sprite Gallery

Standard spritesEdit

Full body spritesEdit

Around Wikia's network

Random Wiki