Wikia

Ace Attorney Wiki

Rhoda Teneiro - Sprite Gallery

2,205pages on
this wiki
Talk0
Rhoda Teneiro
Image Gallery Sprite Gallery

Standard spritesEdit

Cut-in spritesEdit

Full body spritesEdit

Around Wikia's network

Random Wiki